نمایندگی هاست لینوکس

PLAN A
 • 4گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • cPanel-WHM
  √ کنترل پنل
 • دارد
  √ OverSelling
 • نامحدود
  √ تعداد سایت قابل میزبانی
 • آلمان
  √ محل سرور
 • Hetzner
  √ دیتاسنتر
 • دارد
  √ آنتی ویروس / آنتی شلر
 • دارد
  √ DNS اختصاصی
 • لایت اسپید
  √ DNS وب سرور
 • 99.9%
  √ DNS آپتایم
 • روزانه / هفتگی
  √ DNS بک آپ گیری
 • 7 روز
  √ DNS گارنتی عودت وجه
 • دارد
  √ DNS پشتیبانی 24 ساعته
 • دارد
  √ DNS امکان ارتقا
PLAN B
 • 6گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • cPanel-WHM
  √ کنترل پنل
 • دارد
  √ OverSelling
 • نامحدود
  √ تعداد سایت قابل میزبانی
 • آلمان
  √ محل سرور
 • Hetzner
  √ دیتاسنتر
 • دارد
  √ آنتی ویروس / آنتی شلر
 • دارد
  √ DNS اختصاصی
 • لایت اسپید
  √ DNS وب سرور
 • 99.9%
  √ DNS آپتایم
 • روزانه / هفتگی
  √ DNS بک آپ گیری
 • 7 روز
  √ DNS گارنتی عودت وجه
 • دارد
  √ DNS پشتیبانی 24 ساعته
 • دارد
  √ DNS امکان ارتقا
PLAN C
 • 10گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • cPanel-WHM
  √ کنترل پنل
 • دارد
  √ OverSelling
 • نامحدود
  √ تعداد سایت قابل میزبانی
 • آلمان
  √ محل سرور
 • Hetzner
  √ دیتاسنتر
 • دارد
  √ آنتی ویروس / آنتی شلر
 • دارد
  √ DNS اختصاصی
 • لایت اسپید
  √ DNS وب سرور
 • 99.9%
  √ DNS آپتایم
 • روزانه / هفتگی
  √ DNS بک آپ گیری
 • 7 روز
  √ DNS گارنتی عودت وجه
 • دارد
  √ DNS پشتیبانی 24 ساعته
 • دارد
  √ DNS امکان ارتقا
PLAN D
 • 15گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • cPanel-WHM
  √ کنترل پنل
 • دارد
  √ OverSelling
 • نامحدود
  √ تعداد سایت قابل میزبانی
 • آلمان
  √ محل سرور
 • Hetzner
  √ دیتاسنتر
 • دارد
  √ آنتی ویروس / آنتی شلر
 • دارد
  √ DNS اختصاصی
 • لایت اسپید
  √ DNS وب سرور
 • 99.9%
  √ DNS آپتایم
 • روزانه / هفتگی
  √ DNS بک آپ گیری
 • 7 روز
  √ DNS گارنتی عودت وجه
 • دارد
  √ DNS پشتیبانی 24 ساعته
 • دارد
  √ DNS امکان ارتقا
PLAN E
 • 25گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • cPanel-WHM
  √ کنترل پنل
 • دارد
  √ OverSelling
 • نامحدود
  √ تعداد سایت قابل میزبانی
 • آلمان
  √ محل سرور
 • Hetzner
  √ دیتاسنتر
 • دارد
  √ آنتی ویروس / آنتی شلر
 • دارد
  √ DNS اختصاصی
 • لایت اسپید
  √ DNS وب سرور
 • 99.9%
  √ DNS آپتایم
 • روزانه / هفتگی
  √ DNS بک آپ گیری
 • 7 روز
  √ DNS گارنتی عودت وجه
 • دارد
  √ DNS پشتیبانی 24 ساعته
 • دارد
  √ DNS امکان ارتقا
PLAN F
 • 50گیگابایت
  √ فضا
 • نامحدود
  √ پهنای باند
 • cPanel-WHM
  √ کنترل پنل
 • دارد
  √ OverSelling
 • نامحدود
  √ تعداد سایت قابل میزبانی
 • آلمان
  √ محل سرور
 • Hetzner
  √ دیتاسنتر
 • دارد
  √ آنتی ویروس / آنتی شلر
 • دارد
  √ DNS اختصاصی
 • لایت اسپید
  √ DNS وب سرور
 • 99.9%
  √ DNS آپتایم
 • روزانه / هفتگی
  √ DNS بک آپ گیری
 • 7 روز
  √ DNS گارنتی عودت وجه
 • دارد
  √ DNS پشتیبانی 24 ساعته
 • دارد
  √ DNS امکان ارتقا