مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
CX11 -
رم : 2 گیگابای

هارد دیسک :20 گیگابایت

پهنای باند : 20 ترابایت

پورت سرور : 1 گیگابیت

پردازنده : یک هسته

آی پی : 1 عدد اختصاصی

محل سرور : آلمان

سیستم عامل : دلخواه

پشتیبانی : 24/7


CX21 -
رم : 4 گیگابایت

هارد دیسک : 40 گیگابایت

پهنای باند : 20ترابایت

پورت سرور : 1 گیگابیت

پردازنده : دو هسته

آی پی : 1 عدد اختصاصی

محل سرور : آلمان

سیستم عامل : دلخواه

پشتیبانی : 24/7


CX31 -
رم : 8 گیگابایت

هارد دیسک : 80گیگابایت

پهنای باند : 20ترابایت

پورت سرور : 1 گیگابیت

پردازنده : 2 هسته

آی پی : 1 عدد اختصاصی

محل سرور : آلمان

سیستم عامل : دلخواه

پشتیبانی : 24/7


CX41 -
رم : 16 گیگابایت

هارد دیسک : 160 گیگابایت

پهنای باند : 20ترابایت

پورت سرور : 1 گیگابیت

پردازنده :4 هسته

آی پی : 1 عدد اختصاصی

محل سرور : آلمان

سیستم عامل : دلخواه

پشتیبانی : 24/7


CX51 -
رم : 32 گیگابایت

هارد دیسک : 240 گیگابایت

پهنای باند : 20ترابایت

پورت سرور : 1 گیگابیت

پردازنده : 8 هسته

آی پی : 1 عدد اختصاصی

محل سرور : آلمان

سیستم عامل : دلخواه

پشتیبانی : 24/7


CX61 -
رم : 64 گیگابایت

هارد دیسک : 360 گیگابایت

پهنای باند : 20ترابایت

پورت سرور : 1 گیگابیت

پردازنده : 16 هسته

آی پی : 1 عدد اختصاصی

محل سرور : آلمان

سیستم عامل : دلخواه

پشتیبانی : 24/7


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.237.52.11) وارد شده است.